Speelhuislaan 173 | 4815 CD Breda
Mathenesserlaan 480 | 3023 HL Rotterdam

 

27 mei 2009

Op 27 mei 2009 staat een netwerkbijeenkomst in Leiden gepland om het Perspectief in de Zorg programma te vieren met de deelnemers, zorgpartijen, afvaardiging vanuit het ministerie van VWS, gemeente en UWV

 

1 mei 2009

Werkmatch heeft jobcoaches in dienst die ingezet kunnen worden bij alle projecten en trajecten

 

1 mei 2009

Vanaf 1 mei 2009 kunnen opdrachtgevers ook losse instrumenten inkopen bij Werkmatch. Denk hierbij aan: psychologische begeleiding, sollicitatietraining, faalangsttraining, assertiviteitscursus, Nederlandse taal spreek- en luistervaardigheid, assessments, jobhunting. Bel voor informatie op het nummer 010-4780159.

 

1 mei 2009

Vanaf 1 mei 2009 heeft Werkmatch een uitgebreide projectenmatrix en portfolio afgerond. In samenwerking met iedere opdrachtgever kan Werkmatch snel een op maat afgestemde project aanbieden. Neem voor informatie contact op met de heer Amstelveen per email

 

1 februari 2009

Per 1 februari 2009 zijn de deelnemers van Perspectief in de zorg, groep september 2008 met succes aan het werk gegaan en aangevangen met de BBL trajecten

 

29 oktober 2008

Op 29 oktober 2008 komt staatsecretaris Bussemaker langs op een netwerkbijeenkomst om de vorderingen van de eerst groep vrouwen die aan het werkmatch project perpectief in de zorg deelnemen persoonlijk onder ogen te zien. Gelet op de dreigende personeelstekorten in de zorg en het aanwezige vaak nog onzichtbaar kapitaal en talent onder vrouwen en in het bijzonder vrouwen van allochtone afkomst is het project ‘Perspectief in de Zorg’ in het leven geroepen. Bij dit project worden vrouwen geworven, geselecteerd en gaan vervolgens een voorschakeltraject volgen waarin ze gemotiveerd, empowered worden, getraind, gecoacht begeleid en voorbereid worden op een carrière in de zorg. Staatssecretaris Bussemaker wil dan ook zien en horen wat de stand van zaken is bij het project en hoe de vrouwen invulling geven aan hun persoonlijke ontwikkeling richting de zorg. Ook krijgt zij daarmee de mogelijkheid om direct met een aantal van de vrouwen van gedachten te wisselen.

 

1 september 2008

Vanaf september 2008 gaat de eerste groep van 60 dames die zijn geworven voor het Werkmatch project “Perspectief in de Zorg” van start. Het doel is om de deelnemers in een voorschakeltraject voor te bereiden op een carrière in de zorg. Na een stageperiode krijgen de deelnemers bij goed functioneren een arbeidsovereenkomst aangeboden en gaan in het kader van een BBL traject een opleiding volgen in de zorg.