Speelhuislaan 173 | 4815 CD Breda
Mathenesserlaan 480 | 3023 HL Rotterdam

Over Werkmatch

 

Werkmatch is een no-nonsense bedrijf dat oplossingen op maat biedt op het gebied van human capital, in het bijzonder mobiliteitsdiensten en inburgering. Veranderende organisaties, zowel profit als non-profit, vragen om goed gekwalificeerde en flexibele medewerkers. Wij werken succesvol voor werknemers, werkgevers, gemeenten en het UWV.

 

Onze visie is om organisaties te ondersteunen in het beter benutten van hun human capital. Onze kracht ligt in het bieden van innovatieve oplossingen in samenwerking met de opdrachtgever. Onze persoonlijke begeleiding en de kennis die wij hebben van de doelgroep en de arbeidsmarkt staan borg voor een snelle en duurzame bemiddeling.

 

Werkmatch gaat zeer zorgvuldig om met de haar toevertrouwde persoonlijke informatie. In de Wet Bescherming Persoonsgegevens is een privacyreglement opgesteld, waarin wordt beschreven op welke wijze Werkmatch omgaat met persoonlijke en andere vertrouwelijke informatie. Dit privacyreglement is geregistreerd bij het College Bescherming Persoonsgegevens.

 

Klachten

Werkmatch hecht sterk aan een goede en transparante relatie met haar klanten. Het verlenen van diensten is mensenwerk. Hoe zorgvuldig daarbij ook te werk wordt gegaan, er kan iets misgaan of een klant kan ontevreden zijn over de dienstverlening. Om een zorgvuldige behandeling van klachten te waarborgen heeft Werkmatch een klachtenregeling opgesteld. De regeling is van toepassing op alle soorten klachten van klanten van Werkmatch. Werkmatch heeft een klachtenreglement. Clienten kunnen een kopie bij ons opvragen via .

 

Indienen klachten

Klachten kunnen zowel via deze website als schriftelijk en telefonisch worden ingediend.

 

Postadres:

 

Werkmatch B.V.
T.a.v. de klachtencommissie
Postbus 23371
3001 KJ Rotterdam

 

Email: klachten@werkmatch.nl
Telefonisch: 010-4780159