Speelhuislaan 173 | 4815 CD Breda
Mathenesserlaan 480 | 3023 HL Rotterdam

Privacy

 

Werkmatch heeft een privacyreglement. Op de informatie over clienten die begeleidt worden door Werkmatch is de Wet bescherming persoonsgegevens van toepassing. Clienten kunnen een kopie bij ons opvragen via .

Privacy reglement