Speelhuislaan 173 | 4815 CD Breda
Mathenesserlaan 480 | 3023 HL Rotterdam

Reïntegratie

 

Reïntegratie van (langdurig) werkzoekenden is één van de activiteiten van Werkmatch. Het begeleiden en op weg helpen van mensen met weinig tot ontbrekende startkwalificaties, tot juist goed gekwalificeerde krachten bij het vinden van een baan op maat is voor ons geen probleem.

 

Het zien van kansen voor de toekomst vereist creativiteit. Oplossingen zoeken wij vaak buiten de gebruikelijke kaders. De creativiteit, expertise en passie van onze consulenten ondersteunt klanten bij het vinden van hun weg (terug) naar de arbeidsmarkt.

 

Wat biedt Werkmatch?

 

Werkmatch kent een breed aanbod van reïntegratietrajecten. Wij bieden trajecten aan in meerdere varianten van intensieve bemiddelingstrajecten tot integrale reïntegratietrajecten. Binnen onze vernieuwende projecten maken wij gebruik van met name bestaande lokale infrastructuur, bijvoorbeeld op het gebied van schuldhulpverlening, welzijn en zorg. Zo zijn gemeenten verzekerd van een effectieve en integrale aanpak, waarbij de nadruk ligt op bundeling van krachten, het versterken van de keten en resultaat voor de klant.