Speelhuislaan 173 | 4815 CD Breda
Mathenesserlaan 480 | 3023 HL Rotterdam

Outplacement

 

Uit diverse gesprekken met personen die in een outplacement begeleidingstraject hebben gezeten of zitten komt naar voren dat de begeleiding voor hen vaak niet effectief en adequaat genoeg is. Als reden wordt gegeven dat de begeleider weinig inzicht heeft in de beleving- en leefwereld van de medewerker.

 

U wenst het sociaal imago van uw onderneming te handhaven of te verbeteren, waarbij eventueel ontslagen medewerkers niet zonder meer afgedankt worden. U behoudt daarmee het vertrouwen en de motivatie van de overige personeelsleden.

 

Wat biedt Werkmatch?

 

Voor een vrijblijvend advies kunt u contact met ons opnemen. U kunt de diensten van Werkmatch aanbieden zodat een kandidaat met een op maat gerichte begeleiding snel een nieuwe baan vindt.