Speelhuislaan 173 | 4815 CD Breda
Mathenesserlaan 480 | 3023 HL Rotterdam

Inburgering

 

Er zijn in Nederland twee groepen die aandacht nodig hebben. Er zijn nieuwkomers die zonder ondersteuning in een achterstandspositie dreigen te geraken. En er zijn oudkomers, die om de één of andere reden niet goed terecht zijn gekomen en die in een achterstandsituatie zitten. Ze zijn werkloos of arbeidsongeschikt, hebben weinig toekomstperspectief, participeren slechts in geringe mate in de samenleving en beheersen het Nederlands onvoldoende.

 

Als passievolle organisatie evalueren wij voortdurend hoe wij onze taalprogramma’s kunnen verbeteren. Het is voor ons niet voldoende om een kandidaat een minimum taalniveau aan te leren, maar wij streven altijd naar het hoogst mogelijke. Voor ons betekent dat een goede taalbeheersing zowel mondeling, maar zeker ook schriftelijk. Het doel hiervan is om uw taalbeheersing te brengen naar het niveau dat voor een werkgever aanvaardbaar is.

 

 

Wat biedt Werkmatch?

 

Werkmatch ondersteunt klanten van begin tot eind: van begintoets NT2 en diagnose tot en met zelfstandig kunnen functioneren op een bepaalde plaats via werk of anderszins. De beheersing van het Nederlands is één van de belangrijkste factoren. Houding en inzet, assertiviteit, beheersing van sleutelvaardigheden en vakkennis of vakvaardigheid zijn ook belangrijk.

 

Onze trajecten zijn maatwerk. Alle inburgeringtrajecten zijn duaal. Dat wil zeggen dat de elementen inburgering, NT2, praktijkcomponenten en training in een integraal programma worden gevolgd: Of het nu gaat om maatschappelijke oriëntatie, sociale activering of werk.